Välkommen!

Skandinaviska IFAB marknadsför och säljer TEKLEEN® filteranläggningar i Sverige och i övriga länder i Norden genom oss på Filtreringskonsulten i Väst (FKV). IFAB har i ett samarbetsavtal upplåtit till FKV en exklusiv rätt att sälja Tekleen filteranläggningar samt reservdelar och därmed förenlig utrustning. IFAB överlåter till FKV att teckna Serviceavtal och att utföra service på TEKLEEN® filteranläggningar samt att sälja reservdelar och därmed förenlig utrustning.